Radio Shemroon

Radio Shemroon

217 points

Member since: February 25, 2018

Artin Show | Radio Shemroon || Tue - Oct 30, 2018

برنامهٔ ۱۹۰۷ ـ  کوروش آسوده بخواب

Artin Show | Radio Shemroon || Mon - Oct 29, 2018

پایه های تکاملی دقّت اندازه گیری و سنجش علمی | دکتر خسروانی

Artin Show | Radio Shemroon || Sun - Oct 28, 2018

داف نیوز | آرتین پرتویان و افشین نریمان

Artin Show | Radio Shemroon || Sat - Oct 27, 2018

برنامهٔ ۱۹۰۶ ـ  افشاگری:چگونه مبارزان را می خرند

Artin Show | Radio Shemroon || Fri - Oct 26, 2018

برنامه راه رهایی مردم ایران شماره ده

Artin Show | Radio Shemroon || Fri - Oct 26, 2018

برنامهٔ ۱۹۰۵ ـ  ملاها ایران را نابود کردند

Artin Show | Radio Shemroon || Thu - Oct 25, 2018

برنامهٔ ۱۹۰۴ ـ  ضعف بنیادی در کل رژیم

Artin Show | Radio Shemroon || Wed - Oct 24, 2018

گزارشی گمان شکن | از کوروش تا محمد بن عبدالله

Artin Show | Radio Shemroon || Wed - Oct 24, 2018

برنامهٔ ۱۹۰۳ ـ  بسیجی بی غیرت ... سواری دادن تا به کی؟

Artin Show | Radio Shemroon || Tue - Oct 23, 2018

برنامهٔ ۱۹۰۲ ـ  تابوت رژیم در راه قبرستان تاریخ

Artin Show | Radio Shemroon || Sun - Oct 21, 2018

خبرهای دیروز امروز فردا | آرتین پرتویان و افشین نریمان

Artin Show | Radio Shemroon || Sat - Oct 20, 2018

برنامهٔ ۱۹۰۱ـ ورود بانوان به استادیوم کار بدی است

Artin Show | Radio Shemroon || Fri - Oct 19, 2018

برنامه راه رهایی مردم ایران شماره نه

Artin Show | Radio Shemroon || Fri - Oct 19, 2018

برنامهٔ ۱۹۰۰ـ سکس با خانم روضه ای

Artin Show | Radio Shemroon || Thu - Oct 18, 2018

برنامهٔ ۱۸۹۹ـ ماری جوانا را خدا آزاد کرد