Radio Shemroon

Radio Shemroon

217 points

Member since: February 25, 2018

Artin Show Radio Shemroon Sun - May 28, 2023

پرسش و پاسخ با آرتین

پرسش و پاسخ با آرتین

Artin Show Radio Shemroon Sun - May 28, 2023

دادخواهان و لزوم مرزبندی با قاتلان و عوامل پشت صحنه آنها || بانو محبوبه حسین پور

دادخواهان و لزوم مرزبندی با قاتلان و عوامل پشت صحنه آنها || بانو محبوبه حسین پور

Artin Show Radio Shemroon Fri - May 26, 2023

 فوری: افشاگری || زن ستیزان و فاشیست ها را بشناسیم ... با خسرو فروهر

فوری: افشاگری || زن ستیزان و فاشیست ها را بشناسیم ... با خسرو فروهر

Artin Show Radio Shemroon Episode 26 Fri - May 26, 2023

⭕ اورمزشید ۴ خُرداد ۲۵۸۲ | فصل ۲۶ | آهِ مردم یا واکسن | اپیزود ۲۹۴۹ ⭕

⭕ اورمزشید ۴ خُرداد ۲۵۸۲ | فصل ۲۶ | آهِ مردم یا واکسن | اپیزود ۲۹۴۹ ⭕

Artin Show Radio Shemroon Episode 26 Thu - May 25, 2023

⭕ تیرشید ۳ خُرداد ۲۵۸۲ | فصل ۲۶ | میکروفون آزاد | اپیزود ۲۹۴۸ ⭕

⭕ تیرشید ۳ خُرداد ۲۵۸۲ | فصل ۲۶ | میکروفون آزاد | اپیزود ۲۹۴۸ ⭕

Artin Show Radio Shemroon Wed - May 24, 2023

شورای مشروطه و لزوم همبستگی در میان پادشاهی خواهان || گزارشی گمان شکن با خسرو فروهر

شورای مشروطه و لزوم همبستگی در میان پادشاهی خواهان || گزارشی گمان شکن با خسرو فروهر

Artin Show Radio Shemroon Episode 26 Wed - May 24, 2023

⭕ بهرام شید ۲ خُرداد ۲۵۸۲ | فصل ۲۶ | جریمه نقدی بی‌حجابی موثر نیست | اپیزود ۲۹۴۷ ⭕

⭕ بهرام شید ۲ خُرداد ۲۵۸۲ | فصل ۲۶ | جریمه نقدی بی‌حجابی موثر نیست | اپیزود ۲۹۴۷ ⭕

Artin Show Radio Shemroon Episode 26 Tue - May 23, 2023

⭕ مه شید ۰۱ خُرداد ۲۵۸۲ | فصل ۲۶ | آماده سرکشیدن جام زهرم | اپیزود ۲۹۴۶ ⭕

⭕ مه شید ۰۱ خُرداد ۲۵۸۲ | فصل ۲۶ | آماده سرکشیدن جام زهرم | اپیزود ۲۹۴۶ ⭕

Artin Show Radio Shemroon Sun - May 21, 2023

آیا اتحاد با فریبکاران و فریب خوردگان  مارا به نتیجه مثبت میرساند؟ || بانو محبوبه حسین پور

آیا اتحاد با فریبکاران و فریب خوردگان مارا به نتیجه مثبت میرساند؟ || بانو محبوبه حسین پور

Artin Show Radio Shemroon Sat - May 20, 2023

من #زن_کامبیز نیستم | به قاتلین رحم نکنید…بهترین اخبار و طنز سیاسی اجتماعی

من #زن_کامبیز نیستم | به قاتلین رحم نکنید…بهترین اخبار و طنز سیاسی اجتماعی

Artin Show Radio Shemroon Episode 26 Thu - May 18, 2023

⭕ تیرشید ۲۷ اردیبهشت ۲۵۸۲ | فصل ۲۶ | محسن رضایی: زندگی ما قبل از انقلاب زندگی نبود بلکه وابستگی بود | اپیزود ۲۹۴۳ ⭕

⭕ تیرشید ۲۷ اردیبهشت ۲۵۸۲ | فصل ۲۶ | محسن رضایی: زندگی ما قبل از انقلاب زندگی نبود بلکه وابستگی بود | اپیزود ۲۹۴۳ ⭕

Artin Show Radio Shemroon Wed - May 17, 2023

رسوایی در ... ۱۰ شب یا روضه خوانی در دستگاه چپ || با خسرو فروهر

رسوایی در ... ۱۰ شب یا روضه خوانی در دستگاه چپ || با خسرو فروهر

Artin Show Radio Shemroon Episode 26 Wed - May 17, 2023

⭕ بهرام شید ۲۶ اردیبهشت ۲۵۸۲ | فصل ۲۶ | تجمع ممنوع | اپیزود ۲۹۴۲ ⭕

⭕ بهرام شید ۲۶ اردیبهشت ۲۵۸۲ | فصل ۲۶ | تجمع ممنوع | اپیزود ۲۹۴۲ ⭕

Artin Show Radio Shemroon Episode 26 Tue - May 16, 2023

⭕ مه شید ۲۵ اردیبهشت ۲۵۸۲ | فصل ۲۶ | قیمت را می دانیم ولی از ارزش بی خبریم | اپیزود ۲۹۴۱ ⭕

⭕ مه شید ۲۵ اردیبهشت ۲۵۸۲ | فصل ۲۶ | قیمت را می دانیم ولی از ارزش بی خبریم | اپیزود ۲۹۴۱ ⭕

Artin Show Radio Shemroon Sun - May 14, 2023

آیا ما  که همه آنچه درشورش ۵۷ از ما دزدیده شده را میخواهیم، تمامیت خواهیم؟ || با محبوبه حسین پور

آیا ما که همه آنچه درشورش ۵۷ از ما دزدیده شده را میخواهیم، تمامیت خواهیم؟ || با محبوبه حسین پور

Artin Show Radio Shemroon Fri - May 12, 2023

⭕️⭕️از تاجگذارى تا روز مادر و تداوم خيزش مردم || با عالیجناب اردوان مفید⭕️⭕️

⭕️⭕️از تاجگذارى تا روز مادر و تداوم خيزش مردم || با عالیجناب اردوان مفید⭕️⭕️

Artin Show Radio Shemroon Fri - May 12, 2023

چرا عقب مانده ایم؟ || فریدون فرخزاد یا حسین زمان؟ - With Khosro Fravahar

چرا عقب مانده ایم؟ || فریدون فرخزاد یا حسین زمان؟ - With Khosro Fravahar

Artin Show Radio Shemroon Episode 26 Fri - May 12, 2023

⭕ اورمزشید ۲۱ اردیبهشت ۲۵۸۲ | فصل ۲۶ | کیهان: علاقه مردم و روحانیت بیشتر شده! | اپیزود ۲۹۳۹ ⭕

⭕ اورمزشید ۲۱ اردیبهشت ۲۵۸۲ | فصل ۲۶ | کیهان: علاقه مردم و روحانیت بیشتر شده! | اپیزود ۲۹۳۹ ⭕

Artin Show Radio Shemroon Episode 26 Thu - May 11, 2023

⭕ تیرشید ۲۰ اردیبهشت ۲۵۸۲ | فصل ۲۶ | باز هم آخوند خاتمی از سوراخش در اومد | اپیزود ۲۹۳۸ ⭕

⭕ تیرشید ۲۰ اردیبهشت ۲۵۸۲ | فصل ۲۶ | باز هم آخوند خاتمی از سوراخش در اومد | اپیزود ۲۹۳۸ ⭕

Artin Show Radio Shemroon Wed - May 10, 2023

اعدام دو ضد اسلام | چرا ساندیس خورها ی اینترنشنال  میهن پرستان را فاشیست می نامند |  KHOSRO FRAVAHAR

اعدام دو ضد اسلام | چرا ساندیس خورها ی اینترنشنال میهن پرستان را فاشیست می نامند | KHOSRO FRAVAHAR

Artin Show Radio Shemroon Episode 26 Wed - May 10, 2023

⭕ بهرام شید ۱۹ اردیبهشت ۲۵۸۲ | فصل ۲۶ | اعلام وضعیت قرمز در ایران!!! | اپیزود ۲۹۳۷ ⭕

⭕ بهرام شید ۱۹ اردیبهشت ۲۵۸۲ | فصل ۲۶ | اعلام وضعیت قرمز در ایران!!! | اپیزود ۲۹۳۷ ⭕

Artin Show Radio Shemroon Episode 26 Tue - May 9, 2023

⭕ مه شید ۱۸ اردیبهشت ۲۵۸۲ | فصل ۲۶ | زنده بودن یا زندگی کردن؟ | اپیزود ۲۹۳۶ ⭕

⭕ مه شید ۱۸ اردیبهشت ۲۵۸۲ | فصل ۲۶ | زنده بودن یا زندگی کردن؟ | اپیزود ۲۹۳۶ ⭕

Artin Show Radio Shemroon Sat - May 6, 2023

محبوبه حسینپور و کامران ایازی || ماهیان مرده نیستیم که مارا در جهت هر آب گل آلودی راه بیاندازند

محبوبه حسینپور و کامران ایازی || ماهیان مرده نیستیم که مارا در جهت هر آب گل آلودی راه بیاندازند

Artin Show Radio Shemroon Episode 26 Sat - May 6, 2023

⭕ ناهیدشید ۱۵ اردیبهشت ۲۵۸۲ | فصل ۲۶ | شمــــا و رادیو شمـــــرون | اپیزود ۲۹۳۵ ⭕

⭕ ناهیدشید ۱۵ اردیبهشت ۲۵۸۲ | فصل ۲۶ | شمــــا و رادیو شمـــــرون | اپیزود ۲۹۳۵ ⭕

Artin Show Radio Shemroon Fri - May 5, 2023

پادشاهی رمز پیروزی... و پشت پرده اتحاد میهن فروشان || خسرو فروهر

پادشاهی رمز پیروزی... و پشت پرده اتحاد میهن فروشان || خسرو فروهر

Artin Show Radio Shemroon Episode 26 Fri - May 5, 2023

آخوندها را یکی یکی از بیخ ختنه می کنند

Artin Show Radio Shemroon Episode 26 Thu - May 4, 2023

⭕ تیرشید ۱۳ اردیبهشت ۲۵۸۲ | فصل ۲۶ | افزایش حقوق نمایندگان مجلس گاوداری | اپیزود ۲۹۳۳ ⭕

⭕ تیرشید ۱۳ اردیبهشت ۲۵۸۲ | فصل ۲۶ | افزایش حقوق نمایندگان مجلس گاوداری | اپیزود ۲۹۳۳ ⭕

Artin Show Radio Shemroon Episode 26 Wed - May 3, 2023

⭕ بهرام شید ۱۲ اردیبهشت ۲۵۸۲ | فصل ۲۶ | مجبوریم کیش، قشم و خوزستان را بفروشیم | اپیزود ۲۹۳۲ ⭕

⭕ بهرام شید ۱۲ اردیبهشت ۲۵۸۲ | فصل ۲۶ | مجبوریم کیش، قشم و خوزستان را بفروشیم | اپیزود ۲۹۳۲ ⭕

Artin Show Radio Shemroon Episode 26 Tue - May 2, 2023

⭕ مه شید ۱۱ اردیبهشت ۲۵۸۲ | فصل ۲۶ | آیا شما چهارپا هستید؟ | اپیزود ۲۹۳۱ ⭕

⭕ مه شید ۱۱ اردیبهشت ۲۵۸۲ | فصل ۲۶ | آیا شما چهارپا هستید؟ | اپیزود ۲۹۳۱ ⭕

Artin Show Radio Shemroon Mon - May 1, 2023

از شکرخوری اقلیتی از کنست اسرائیل تا مجتبی واحدی

از شکرخوری اقلیتی از کنست اسرائیل تا مجتبی واحدی