Radio Shemroon

Radio Shemroon

217 points

Member since: February 25, 2018

Artin Show | Radio Shemroon || Wed - Mar 13, 2019

 برنامه ۱۹۸۹ ـ  عراق پشت ایران را خالی کرد | ARTIN PARTOVIAN'S UNBROADCASTABLE COMEDY SHOW

برنامه ۱۹۸۹ ـ عراق پشت ایران را خالی کرد | ARTIN PARTOVIAN'S UNBROADCASTABLE COMEDY SHOW

Artin Show | Radio Shemroon || Tue - Mar 12, 2019

برنامه ۱۹۸۸ ـ  هدف دشمن ایجاد فشار اقتصادی بر مردم است | ARTIN PARTOVIAN'S UNBROADCASTABLE COMEDY SHOW

برنامه ۱۹۸۸ ـ هدف دشمن ایجاد فشار اقتصادی بر مردم است | ARTIN PARTOVIAN'S UNBROADCASTABLE COMEDY SHOW

Artin Show | Radio Shemroon || Sun - Mar 10, 2019

گذری در تاریخ | خسرو فروهر | افشین نریمان | آرتین پرتویان | برنامه پنج: ساسانیان

گذری در تاریخ | خسرو فروهر | افشین نریمان | آرتین پرتویان | برنامه پنج: ساسانیان

Artin Show | Radio Shemroon || Sat - Mar 9, 2019

داف نیوز | افشین نریمان و آرتین پرتویان | #شنبه۷تا۹پیاده

داف نیوز | افشین نریمان و آرتین پرتویان | #شنبه۷تا۹پیاده

Artin Show | Radio Shemroon || Fri - Mar 8, 2019

دکتر زرتشت ستوده | تاریخ اسارت و بردگی ایرانیان و حقایقی از دکتر مصدق

دکتر زرتشت ستوده | تاریخ اسارت و بردگی ایرانیان و حقایقی از دکتر مصدق

Artin Show | Radio Shemroon || Fri - Mar 8, 2019

برنامه ۱۹۸۷ ـ  ابرام قاتل با علی بابا رئیس قوه قضاییه شد

برنامه ۱۹۸۷ ـ ابرام قاتل با علی بابا رئیس قوه قضاییه شد

Artin Show | Radio Shemroon || Thu - Mar 7, 2019

برنامه ۱۹۸۶ ـ  مانوک خدابخشیان | روح الله زم، اخبار قلابی و صادراتی ها

برنامه ۱۹۸۶ ـ مانوک خدابخشیان | روح الله زم، اخبار قلابی و صادراتی ها

Artin Show | Radio Shemroon || Wed - Mar 6, 2019

گزارشی گمان شکن | از روح الله خمینی تا روح الله زم

گزارشی گمان شکن | از روح الله خمینی تا روح الله زم

Artin Show | Radio Shemroon || Wed - Mar 6, 2019

برنامه ۱۹۸۵ ـ  دزدی که با کلید آمد | ARTIN PARTOVIAN'S UNBROADCASTABLE COMEDY SHOW

برنامه ۱۹۸۵ ـ دزدی که با کلید آمد | ARTIN PARTOVIAN'S UNBROADCASTABLE COMEDY SHOW

Artin Show | Radio Shemroon || Tue - Mar 5, 2019

برنامه ۱۹۸۴ ـ  تشنج در بازار فروش تلفن همراه | ARTIN PARTOVIAN'S UNBROADCASTABLE COMEDY SHOW

برنامه ۱۹۸۴ ـ تشنج در بازار فروش تلفن همراه | ARTIN PARTOVIAN'S UNBROADCASTABLE COMEDY SHOW

Artin Show | Radio Shemroon || Mon - Mar 4, 2019

 گذری در تاریخ | خسرو فروهر | افشین نریمان | آرتین پرتویان | برنامه چهار: ساسانیان و دوران مانی

گذری در تاریخ | خسرو فروهر | افشین نریمان | آرتین پرتویان | برنامه چهار: ساسانیان و دوران مانی

Artin Show | Radio Shemroon || Sat - Mar 2, 2019

داف نیوز | افشین نریمان و آرتین پرتویان | #شنبه۷تا۹پیاده

داف نیوز | افشین نریمان و آرتین پرتویان | #شنبه۷تا۹پیاده

Artin Show | Radio Shemroon || Sat - Mar 2, 2019

برنامه ۱۹۸۳ ـ  ماجرای قدردانی بهروز وثوقی از کویتی‌پور چه بود؟ | ARTIN PARTOVIAN'S UNBROADCASTABLE COMEDY SHOW

برنامه ۱۹۸۳ ـ ماجرای قدردانی بهروز وثوقی از کویتی‌پور چه بود؟ | ARTIN PARTOVIAN'S UNBROADCASTABLE COMEDY SHOW

Artin Show | Radio Shemroon || Fri - Mar 1, 2019

دکتر زرتشت ستوده | تاریخ اسارت و بردگی ایرانیان

دکتر زرتشت ستوده | تاریخ اسارت و بردگی ایرانیان

Artin Show | Radio Shemroon || Fri - Mar 1, 2019

برنامه ۱۹۸۲ ـ  تمامی ***ما*** ایرانیان در یک کشتی | ARTIN PARTOVIAN'S UNBROADCASTABLE COMEDY SHOW

برنامه ۱۹۸۲ ـ تمامی ***ما*** ایرانیان در یک کشتی | ARTIN PARTOVIAN'S UNBROADCASTABLE COMEDY SHOW