Radio Shemroon

Radio Shemroon

217 points

Member since: February 25, 2018

Artin Show Radio Shemroon Sat - Dec 8, 2018

افشین نریمان و آرتین پرتویان | داف نیوز | برنامه بیست و ششم

افشین نریمان و آرتین پرتویان | داف نیوز | برنامه بیست و ششم

Artin Show Radio Shemroon Sat - Dec 8, 2018

برنامه ۱۹۳۴ ـ  آتش سوزی های مشکوک

برنامه ۱۹۳۴ ـ آتش سوزی های مشکوک

Artin Show Radio Shemroon Fri - Dec 7, 2018

برنامه ۱۹۳۳ ـ  آزادترین دانشگاه های دنیا را داریم

برنامه ۱۹۳۳ ـ آزادترین دانشگاه های دنیا را داریم

Artin Show Radio Shemroon Thu - Dec 6, 2018

برنامه ۱۹۳۲ ـ ۱۵ میلیارد یورو گم شد | THE ARTIN PARTOVIAN COMEDY SHOW

برنامه ۱۹۳۲ ـ ۱۵ میلیارد یورو گم شد | THE ARTIN PARTOVIAN COMEDY SHOW

Artin Show Radio Shemroon Wed - Dec 5, 2018

برنامه ۱۹۳۱ ـ  ویزای وابستگان جمهوری اسهالی را لغو کنید

برنامه ۱۹۳۱ ـ ویزای وابستگان جمهوری اسهالی را لغو کنید

Artin Show Radio Shemroon Tue - Dec 4, 2018

برنامه ۱۹۳۰ ـ  زنی که رازش بر ملا شد

برنامه ۱۹۳۰ ـ زنی که رازش بر ملا شد

Artin Show Radio Shemroon Mon - Dec 3, 2018

نیکولآ تِسلا | دکتر خسروانی | بخش دوم

نیکولآ تِسلا | دکتر خسروانی | بخش دوم

Artin Show Radio Shemroon Fri - Nov 30, 2018

برنامه ۱۹۲۹ ـ  پیشنهادات و انتقادات

برنامه ۱۹۲۹ ـ پیشنهادات و انتقادات

Artin Show Radio Shemroon Thu - Nov 29, 2018

برنامه ۱۹۲۸ ـ  اگر بخواهیم پیروزیم

برنامه ۱۹۲۸ ـ اگر بخواهیم پیروزیم

Artin Show Radio Shemroon Thu - Nov 29, 2018

گزارشی گمان شکن | از شکوه ساسانی تا سقوط اسلامی

گزارشی گمان شکن | از شکوه ساسانی تا سقوط اسلامی

Artin Show Radio Shemroon Wed - Nov 28, 2018

برنامه ۱۹۲۷ ـ عروسکهای کوکی | THE ARTIN PARTOVIAN COMEDY SHOW

برنامه ۱۹۲۷ ـ عروسکهای کوکی | THE ARTIN PARTOVIAN COMEDY SHOW

Artin Show Radio Shemroon Tue - Nov 27, 2018

برنامه ۱۹۲۶ ـ  باردار کردن ابرها

برنامه ۱۹۲۶ ـ باردار کردن ابرها

Artin Show Radio Shemroon Mon - Nov 26, 2018

نیکولآ تِسلا | دکتر خسروانی

نیکولآ تِسلا | دکتر خسروانی

Artin Show Radio Shemroon Sun - Nov 25, 2018

افشین نریمان و آرتین پرتویان | داف نیوز | برنامه بیست و پنجم

افشین نریمان و آرتین پرتویان | داف نیوز | برنامه بیست و پنجم

Artin Show Radio Shemroon Sat - Nov 24, 2018

برنامه ۱۹۲۵ ـ  زیر بار زور نمی‌رویم

برنامه ۱۹۲۵ ـ زیر بار زور نمی‌رویم