Radio Shemroon

Radio Shemroon

217 points

Member since: February 25, 2018

Artin Show | Radio Shemroon || Tue - Oct 23, 2018

برنامهٔ ۱۹۰۲ ـ  تابوت رژیم در راه قبرستان تاریخ

Artin Show | Radio Shemroon || Sun - Oct 21, 2018

خبرهای دیروز امروز فردا | آرتین پرتویان و افشین نریمان

Artin Show | Radio Shemroon || Sat - Oct 20, 2018

برنامهٔ ۱۹۰۱ـ ورود بانوان به استادیوم کار بدی است

Artin Show | Radio Shemroon || Fri - Oct 19, 2018

برنامه راه رهایی مردم ایران شماره نه

Artin Show | Radio Shemroon || Fri - Oct 19, 2018

برنامهٔ ۱۹۰۰ـ سکس با خانم روضه ای

Artin Show | Radio Shemroon || Thu - Oct 18, 2018

برنامهٔ ۱۸۹۹ـ ماری جوانا را خدا آزاد کرد

Artin Show | Radio Shemroon || Wed - Oct 17, 2018

گزارشی گمان شکن | اسلام: از مکه تا لس آنجلس

Artin Show | Radio Shemroon || Wed - Oct 17, 2018

برنامهٔ ۱۸۹۸ـ دسته گوه جدید...سند ۱۴۴۴

Artin Show | Radio Shemroon || Sun - Oct 14, 2018

قانون و غیره | آرتین پرتویان | افشین نریمان

Artin Show | Radio Shemroon || Fri - Oct 12, 2018

برنامه راه رهایی مردم ایران شماره هشت

Artin Show | Radio Shemroon || Wed - Oct 10, 2018

گزارشی گمان شکن | اسلام:سرقت هویت و سواری گرفتن از مریدان

Artin Show | Radio Shemroon || Wed - Oct 10, 2018

برنامهٔ ۱۸۹۷ـ کفترِ کاکُل به سر وای وای

Artin Show | Radio Shemroon || Tue - Oct 9, 2018

برنامهٔ ۱۸۹۶ـ به بن بست نزدیک میشوند

Artin Show | Radio Shemroon || Sun - Oct 7, 2018

میهن پرستی... اعتصابات و غیره | آرتین پرتویان | افشین نریمان

Artin Show | Radio Shemroon || Sat - Oct 6, 2018

برنامهٔ ۱۸۹۵ـ زیبارویانِ ژن قشنگ