Radio Shemroon

Radio Shemroon

217 points

Member since: February 25, 2018

Artin Show | Radio Shemroon || Tue - Feb 18, 2020

اپیزود ۲۱۸۴ طنز غیر رادیوئی | بهمراه امید امیدوار

اپیزود ۲۱۸۴ طنز غیر رادیوئی | بهمراه امید امیدوار

Artin Show | Radio Shemroon || Sat - Feb 15, 2020

اپیزود ۲۱۸۳ طنز غیر رادیوئی | شب ولنتاین

اپیزود ۲۱۸۳ طنز غیر رادیوئی | شب ولنتاین

Artin Show | Radio Shemroon || Fri - Feb 14, 2020

اپیزود ۲۱۸۱ طنز غیر رادیوئی | بهمراه تارا بانو

اپیزود ۲۱۸۱ طنز غیر رادیوئی | بهمراه تارا بانو

Artin Show | Radio Shemroon || Thu - Feb 13, 2020

اپیزود ۲۱۸۱ طنز غیر رادیوئی | هشدار ترامپ به سنا درباره جنگ با ایران

اپیزود ۲۱۸۱ طنز غیر رادیوئی | هشدار ترامپ به سنا درباره جنگ با ایران

Artin Show | Radio Shemroon || Wed - Feb 12, 2020

اپیزود ۲۱۸۰ طنز غیر رادیوئی | قدیما غم بود...امّا کم بود

اپیزود ۲۱۸۰ طنز غیر رادیوئی | قدیما غم بود...امّا کم بود

Artin Show | Radio Shemroon || Tue - Feb 11, 2020

اپیزود ۲۱۷۹ طنز غیر رادیوئی | بهمراه امید امیدوار

اپیزود ۲۱۷۹ طنز غیر رادیوئی | بهمراه امید امیدوار

Artin Show | Radio Shemroon || Mon - Feb 10, 2020

اپیزود ۲۱۷۸ طنز غیر رادیوئی | پدر ماساژ درمانی ایران بازداشت شد

اپیزود ۲۱۷۸ طنز غیر رادیوئی | پدر ماساژ درمانی ایران بازداشت شد

Artin Show | Radio Shemroon || Fri - Feb 7, 2020

اپیزود ۲۱۷۷ طنز غیر رادیوئی | رابطه نامشروع زن شوهردار با پسری در مترو تهران

اپیزود ۲۱۷۷ طنز غیر رادیوئی | رابطه نامشروع زن شوهردار با پسری در مترو تهران

Artin Show | Radio Shemroon || Thu - Feb 6, 2020

اپیزود ۲۱۷۶ طنز غیر رادیوئی | بهمراه امید امیدوار

اپیزود ۲۱۷۶ طنز غیر رادیوئی | بهمراه امید امیدوار

Artin Show | Radio Shemroon || Sat - Jan 18, 2020

اپیزود ۲۱۷۵ طنز غیر رادیوئی | بیشعوری

اپیزود ۲۱۷۵ طنز غیر رادیوئی | بیشعوری

Artin Show | Radio Shemroon || Thu - Jan 16, 2020

اپیزود ۲۱۷۳ طنز غیر رادیوئی | گفتگوی امروز شاهزاده رضا پهلوی

اپیزود ۲۱۷۳ طنز غیر رادیوئی | گفتگوی امروز شاهزاده رضا پهلوی

Artin Show | Radio Shemroon || Wed - Jan 15, 2020

گزارشی گمان شکن | انقلاب مردم در برابر نیروهای بازدارنده | با خسرو فروهر

گزارشی گمان شکن | انقلاب مردم در برابر نیروهای بازدارنده | با خسرو فروهر

Artin Show | Radio Shemroon || Wed - Jan 15, 2020

اپیزود ۲۱۷۲ طنز غیر رادیوئی | اگه کسی حقی از دولت ضایع کرده، پول بریزه به حسابش

اپیزود ۲۱۷۲ طنز غیر رادیوئی | اگه کسی حقی از دولت ضایع کرده، پول بریزه به حسابش

Artin Show | Radio Shemroon || Tue - Jan 14, 2020

اپیزود ۲۱۷۱ طنز غیر رادیوئی | فرق خون با خون چیست؟

اپیزود ۲۱۷۱ طنز غیر رادیوئی | فرق خون با خون چیست؟

Artin Show | Radio Shemroon || Sat - Jan 11, 2020

اپیزود ۲۱۷۰ طنز غیر رادیوئی | ویژه نامه

اپیزود ۲۱۷۰ طنز غیر رادیوئی | ویژه نامه