Radio Shemroon

Radio Shemroon

217 points

Member since: February 25, 2018

Artin Show | Radio Shemroon || Fri - Dec 14, 2018

By: Radio Shemroon (14.12.18)

0

0

144

برنامه ۱۹۳۸ ـ  غنی شاژی در حال انژام اَشت

Artin Show | Radio Shemroon || Thu - Dec 13, 2018

By: Radio Shemroon (13.12.18)

0

0

153

برنامه ۱۹۳۷ ـ  صادرات نفت ما

Artin Show | Radio Shemroon || Wed - Dec 12, 2018

By: Radio Shemroon (12.12.18)

0

0

140

گزارشی گمان شکن | پرسش و پاسخ با خسرو فروهر

Artin Show | Radio Shemroon || Wed - Dec 12, 2018

By: Radio Shemroon (12.12.18)

0

0

98

برنامه ۱۹۳۶ ـ  زنان زیبا قاتل مردان

Artin Show | Radio Shemroon || Tue - Dec 11, 2018

By: Radio Shemroon (11.12.18)

0

0

127

برنامه ۱۹۳۵ ـ  آنچه از شب زفاف باید بدانید

Artin Show | Radio Shemroon || Sat - Dec 8, 2018

By: Radio Shemroon (8.12.18)

0

0

160

افشین نریمان و آرتین پرتویان | داف نیوز | برنامه بیست و ششم

Artin Show | Radio Shemroon || Sat - Dec 8, 2018

By: Radio Shemroon (8.12.18)

0

0

155

برنامه ۱۹۳۴ ـ  آتش سوزی های مشکوک

Artin Show | Radio Shemroon || Fri - Dec 7, 2018

By: Radio Shemroon (7.12.18)

0

0

154

برنامه ۱۹۳۳ ـ  آزادترین دانشگاه های دنیا را داریم

Artin Show | Radio Shemroon || Thu - Dec 6, 2018

By: Radio Shemroon (6.12.18)

0

0

134

برنامه ۱۹۳۲ ـ ۱۵ میلیارد یورو گم شد | THE ARTIN PARTOVIAN COMEDY SHOW

Artin Show | Radio Shemroon || Wed - Dec 5, 2018

By: Radio Shemroon (5.12.18)

0

0

241

برنامه ۱۹۳۱ ـ  ویزای وابستگان جمهوری اسهالی را لغو کنید

Artin Show | Radio Shemroon || Tue - Dec 4, 2018

By: Radio Shemroon (4.12.18)

0

0

284

برنامه ۱۹۳۰ ـ  زنی که رازش بر ملا شد

Artin Show | Radio Shemroon || Mon - Dec 3, 2018

By: Radio Shemroon (3.12.18)

0

0

238

نیکولآ تِسلا | دکتر خسروانی | بخش دوم

Artin Show | Radio Shemroon || Fri - Nov 30, 2018

By: Radio Shemroon (30.11.18)

0

0

337

برنامه ۱۹۲۹ ـ  پیشنهادات و انتقادات

Artin Show | Radio Shemroon || Thu - Nov 29, 2018

By: Radio Shemroon (29.11.18)

0

0

372

برنامه ۱۹۲۸ ـ  اگر بخواهیم پیروزیم

Artin Show | Radio Shemroon || Thu - Nov 29, 2018

By: Radio Shemroon (29.11.18)

0

0

275

گزارشی گمان شکن | از شکوه ساسانی تا سقوط اسلامی