اپلیکیشنهای جدید رادیو شمرون

درخواست ترانه

جوکستان

فرهنگ لغات و اصطلاحات

ایمیلهای ما

آرشیو برنامه ها
جوک تصادفی از جوکستان سایت فرستاده شده توسط: golpari
بر روى كره ى زمين گروهى از موجودات زندگى ميكنند كه نه خود به جفتشان توجه ميكنند و نه اجازه ميدهند موجود ديگرى توجه كند (surprised)(confused) . . . . . . . به اين موجودات "مردايرانى" ميگويند!

کمال گرایی ـ فصل ۳ آدینه ۶ شهریور ۱۳۹۴...
اگه جک داری بیـــــــیا اینجا نترس...
طنز 09 خرداد 1918
مجرد بودن فوق‌العاده‌ است. درست نمی‌گویم؟ بااینکه ممکن است وقتی مجرد هستید،...
آموزش 07 شهریور 2
فال روزانه 7 شهریور 1394...
فال روزانه 07 شهریور 8
فال روزانه 6 شهریور 1394...
فال روزانه 05 شهریور 44
چای کیسه ای؟ ـ فصل ۳ پنجشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۴...
فال روزانه 5 شهریور 1394...
فال روزانه 04 شهریور 20
یاسفیدیاسیاه ـ فصل ۳ چهارشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۴...

داغ داغ از بوف بوفی