اپلیکیشنهای جدید رادیو شمرون

درخواست ترانه

جوکستان

فرهنگ لغات و اصطلاحات

ایمیلهای ما
جوک تصادفی از جوکستان سایت فرستاده شده توسط: mohsen125
یه بار ﻓﯿﻠﻢ ﺳﻮﭘﺮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ دیدم . . کصکش ﻭﺳﻂ سکس ﯾﻬﻮ ﺟﻮﮔﯿﺮ شد ﺧﻮﺩﺵ ﻭ ﺯﻧﻪ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﻫﻤﺮﻭ ﻣﻨﻔﺠﺮ کرد رید تو جق ما رفت منم دلنگون تو دست مات و مبهوت مونده بودم چیکار کنم