اپلیکیشنهای جدید رادیو شمرون

درخواست ترانه

جوکستان

فرهنگ لغات و اصطلاحات

ایمیلهای ما
جوک تصادفی از جوکستان سایت فرستاده شده توسط: saman
خواستم اسمتو بذارم گل، گفتم پژمرده میشی. بذارم خورشید، گفتم غروب میکنی. بذارم ماه، دیدم روزا تنها میشم. گذاشتم خ؟یه که همیشه آویزونم باشی .