اپلیکیشنهای جدید رادیو شمرون

درخواست ترانه

جوکستان

فرهنگ لغات و اصطلاحات

ایمیلهای ما
جوک تصادفی از جوکستان سایت فرستاده شده توسط: golpari
امروز از بس گفتم خدا شکرت خدا یدونه محکم زد پسه کلم گفت کم تیکه بنداز